Suradnici sjemeništa

Logos učiteljice

Instruktori za pomoć iz pojedinih predmeta

 1. Judita Motočić, studentica (matematika)
 2. Anamarija Sokolić, studentica (matematika)
 3. Marta Sivec, studentica (kemija)
 4. Tamara Tomić, studentica (njemački jezik)
 5. Vedran Radoš, student (matematika i fizika)
 6. Petar Usković, student (latinski jezik)
 7. Karla Rogožar, studentica (engleski jezik)

Instruktori za sviranje instrumenata

 1. KLAVIR I ORGULJE – mag. orgulja Božidar Ljubenko
 2. GITARA – vlč. Petar Mlakar, duhovnik
 3. TAMBURICE – prof. Ana Jazbec, mag. musicol.

Pomoć za pripremanje predstava

 1. Petra Radin, glumica i redateljica

Stručni suradnici

 1. Antea Brzović, psiholog
 2. Goran Plećaš, suradnik za sport