U Marči, nekadašnjemu sjedištu grkokatoličke Marčanske biskupije, u ponedjeljak, 3. srpnja 2017. godine, okupili su se biskupi Zagrebačke crkvene pokrajine, da bi pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita zagrebačkoga, kardinala Josipa Bozanića, održali svoju Trideset i petu sjednicu.

Na početku je domaćin, mons. Nikola Kekić, vladika križevački, pozdravio Kardinala i ostale biskupe: mons. Josipa Mrzljaka, biskupa varaždinskoga, mons. Vladu Košića, biskupa sisačkoga, mons. Vjekoslava Huzjaka, biskupa bjelovarsko-križevačkoga te pomoćne biskupe zagrebačke: mons. Ivana Šaška i mons. Miju Gorskoga.

U svome je uvodu mons. Kekić ukratko prikazao povijest nastanka Marčanske biskupije, i kasnijih događanja koja očituju trpljenja grkokatoličkih vjernika, dokinuće Marčanske i uspostavu Križevačke eparhije te djelovanje sve do danas, ističući važnost ‘Marčanske unije’ (1611.) i povijesnih zbivanja unutar tih četiristo godina, kao i važnost poznavanja toga tijeka za sadašnjost življenja katoličke crkvenosti u različitosti obreda.

Biskupi su se pomolili u tamošnjoj kapeli sv. Mihaela arkanđela, te posebno preporučili Gospodinu vjernike Metropolije i Crkvu u hrvatskoj domovini.

Središnja tema sjednice bio je pastoral mladih, ne samo radi toga što je u tijeku priprava za XV. opću redovitu Biskupsku sinodu o mladima, za što je objavljen pripravni dokument, s naslovom: »Mladi, vjera i razlučivanje zvanja«, nego i zbog traženja novih pristupa u radu s mladima u nad/biskupijama Metropolije.

Biskupi su razmotrili neke od naglasaka pape Franje i obilježja suvremenosti koja se tiču mladih i Crkve.

Posebno su se zadržali na značajkama odnosa mladih prema vjeri, modalitetima ponude Isusa Krista za konkretnost življenja i na utjecaju vjere na život unutar društvenih i kulturoloških pomaka u odnosu prema vrjednotama, kao i na dimenziji crkvenosti.

Primijećena je uključenost mladih u život Crkve s iznimnim plodovima, a vidljiva je potreba za većim osluškivanjem, za stvaranjem prostora kreativnosti i zauzetosti mladih u Crkvi. Posebno je važna duhovna blizina i praćenje mladih, kako bi se u vjerodostojnosti svjedočenja gradilo povjerenje.

Naglašena je važnost župe i potreba stvaranja prostora da mladi svoja traženja i susret s Bogom žive unutar župnih zajednica, te iz njih razvijaju nove inicijative koje dopiru i do onih koji Crkvu i Isusa Krista ne prepoznaju kao ponudu odgovora na svoja egzistencijalna pitanja.

Preuzeto sa:

http://www.zg-nadbiskupija.hr/