Popis djelatnika 2022.-2023.

Svećenici

  1. preč. Matija Pavlaković, rektor
  2. vlč. Luka Premelč, duhovnik

Djelatnici MSZ-a

  1. Dražetić Đurđica
  2. Volarić Anka
  3. Dražetić Kata

Djelatnici Sollicituda

  1. Klarić Željka
  2. Tutiš Katica
  3. Adžaga Slavica
  4. Jelčić Vladimir