Popis djelatnika 2020.-2021.

Svećenici

  1. preč. Matija Pavlaković, rektor
  2. vlč. Petar Mlakar, duhovnik
  3. vlč. Luka Premelč, prefekt