Popis djelatnika 2021.-2022.

Svećenici

 1. preč. Matija Pavlaković, rektor
 2. vlč. Petar Mlakar, duhovnik
 3. vlč. Luka Premelč, prefekt

Djelatnici MSZ-a

 1. Dražetić Đurđica
 2. Volarić Anka
 3. Dražetić Kata
 4. Babić Vlatka

Djelatnici Sollicituda

 1. Klarić Željka
 2. Tutiš Katica
 3. Adžaga Slavica
 4. Jelčić Vladimir