Lijep i dinamičan početak nove sjemenišne godine…

Možda bismo tako mogli sažeti protekli tjedan dana na Šalati. U petak, 4. rujna, stiglo nam je 19 prvaša i 2 drugaša. Međusobno upoznavanje, a onda i upoznavanje sjemenišnog života; druženje, igre te nedjeljno hodočašće Majci Božjoj Remetskoj, kada nas je nebo blagoslovilo preoblinom kišom samo su neki od sadržaja koje su naši prvaši junački podnijeli. U nedjelju navečer okupila se sva zajednica, nas 53. Tjedan je brzo prolazio, a naše hodočašće u Mariju Bistricu bilo mu je kruna. Naime, ovog vikenda, 12. i 13. rujna, već tradicionalno smo pošli s mladima i brojnim hodočasnicima grada Zagreba put našeg Nacionalnog svetišta preporučiti Mariji naš novi početak.