Program Đakonske pastoralne godine 2015./2016.., koji priređuje Nadbiskupijski pastoralni institut u Zagrebu, započeo je jučer u ponedjeljak, 5. listopada 2015. godine.
U uvodnom susretu okupljenim đakonima obratili su se mr. Anđelko Košćak, rektor Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa i izv. prof. dr. sc. Josip Šimunović, ravnatelj Nadbiskupijskog pastoralnog instituta i voditelj Đakonske pastoralne godine, koji su predstavili ovogodišnji program Đakonske pastoralne godine te Nadbiskupijski pastoralni institut.

Program Đakonske pastoralne godine sastoji se od tri dijela: obrazovno-studijskog, koji se održava u šest studijskih tjedana u organizaciji Instituta; pastoralno-praktičnog pastoralnog praktikuma, koji se odvija u župama; kao i odgojno-duhovnog, za koji su zadužene Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište i redovničke formacijske kuće.

Prvi studijski tjedan posvećen je upoznavanju i uređenju Zagrebačke nadbiskupije i pastoralnoj brizi u njoj te uvodnim predavanjima iz homiletike i župne administracije. U sljedećim studijskim tjednima, u studenom, siječnju, veljači i travnju, naglasak će biti stavljen na permanentnu izobrazbu, elemente službe naučavanja, posvećivanja i upravljanja župnika i župnog vikara te na odnose koji vladaju u crkvenoj zajednici. Krajem travnja đakoni će na duhovno-studijskom putovanju posjetiti Crkvu u Bosni i Hercegovini. Polovicom svibnja đakoni imaju komisijski ispit nakon kojega slijedi podjela diploma o postignutoj svećeničkoj spremi koju izdaje Nadbiskupijski pastoralni institut.

Ove pastoralne godine program pohađa ukupno 19 đakona, pripravnika za prezbiterat, iz Zagrebačke nadbiskupije, Zadarske nadbiskupije, Sisačke biskupije, Bjelovarsko-križevačke biskupije, Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda iz Zagreba, Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM, Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca, Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša sv. Jeronima,  Hrvatske pokrajine Družbe Isusove, Hrvatske salezijanske provincije sv. Ivana Bosca i Družbe misionara Krvi Kristove.

Preuzeto s: http://www.zg-nadbiskupija.hr