Početkom rujna 2016. godine stigla su nam sedamnaestorica novih sjemeništaraca. Nakon upoznavanja nove sredine, u nedjelju 4. rujna zaputili smo se na tradicionalno hodočašće u svetište Majke Božje u Remete.