U subotu, 24. studenoga ove godine, u moslavačkoj župi Dapci u Bjelovarsko-križevačkoj biskupiji, svečano je proslavljena zaštitnica župe – sveta Katarina Aleksandrijska, djevica i mučenica.

Na poziv preč. Dubravka Lauša, župnika u istoimenoj župi koji upravlja i župom Čazma te dekana Čazmanskog dekanata, koncelebrirano misno slavlje s početkom u 11.00 sati predvodio je preč. Matija Pavlaković, rektor Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu u zajedništvu sa domaćim župnikom i još petoricom svećenika koji su na ovo Slavlje pristigli sa svojim župljanima hodočasnicima.

Uvodeću u slavlje euharistije prečasni Rektor pozdravio je okupljeno mnoštvo: „Čestitam vam ovu svetkovinu koja nam govori da su u Kristov križ ugrađeni i mučenici koji svojim darivanjem života naglašavaju ljubav, oslobođenu svih okova zemaljskoga; nezadrživu ljubav koja raduje. Dolazimo s molitvom za zagovor svete Katarine za naše živote, ali naročito za one kojima je sveta Katarina zaštitnica, a to su studenti i đaci, ljudi kojima je poziv i posao znanost i istraživanje, ljudi kulture i obrazovanja. Za njih molimo da ni u čemu ne zanemare Boga. Ali, sveta Katarina svojom svetošću ne govori samo njima, nego svakomu od nas. Koliko nam je samo potrebno Božjega svjetla u svakidašnjemu životu, u našim nesigurnostima, u odgajanju djece, u traženju dobra. Koliko nam je samo hrabrosti potrebno kada se suočavamo sa zlom, da mu se odupremo; kada se nalazimo pred neistinom da ne povrijedimo istinu. Koliko čeznemo za radošću i vedrinom dok se na nas dižu valovi malodušja.“

Tumačeći Božju riječ vežući se uz liturgijska čitanja (Sir 51, 1-8; Rim 8, 31b-39; Lk 9, 23-26), preč. Pavlaković je, između ostalog, istaknuo: „Slaveći svetu Katarinu, slavimo kršćansku mučenicu, a mučenici nas uvijek dodiruju, uvijek nas se tiču. Oni ostaju izazovni, jer su bili spremni dragovoljno dati najvrjednije, navješćujući istinu da ima nešto dragocjenije od zemaljskoga života. Za nas kršćane vrijednost života dobiva svoju puninu, ako je prožeta ljubavlju… Što mučenica Katarina ima nama reći? Ona je tu u vašoj Crkvi i pokazuje oltar, izvorište dobra i dostojanstva za čovjeka. Ovdje se može učiti kako je Crkva od davnina cijenila dostojanstvo žene, stavljajući ih svima za uzor u njihovoj požrtvovnosti i ljubavi. I slobodno je, štoviše, potrebno je takav kršćanski stav usporediti s drugim civilizacijama i kulturama u ono vrijeme. Lako se uviđa koliki je doprinos Crkve na općedruštvenoj razini u unošenju kriterija poštovanja i zahvalnosti Bogu za posebnost ženskoga genija i dobrote, za posebnost ženske nesebičnosti koja crpi snagu iz vjere u Isusa Krista. Ime ‘Katarina’ znači ‘čista’. Ona svojim mučeništvom pročišćuje pogled svakoga kršćanskoga naraštaja, da nas ne zaslijepi ništa što u konačnici ponižava ljudsko dostojanstvo. U svim našim tegobama ona nas zagovara hrabreći nas riječima svetoga Pavla da nas ništa ne može rastaviti od Kristove ljubavi“, zaključuje propovijednik.

Ljepoti misnoga slavlja svojim ministriranjem i svjedočenjem o duhovnom pozivu pridonijeli su i sjemeništarci: Luka Živko, domaći sin ove župe, Tomislav Mlinar, maturant iz župe Reka u Varaždinskoj biskupiji te David Širajčić, trećaš iz župe Drenje u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, dok je liturgijsko pjevanje predvodio župni mješoviti zbor.

Na koncu sv. Mise preč. Dekan zahvalio je predsjedatelju na dolasku i upućenoj homiliji, a sve okupljene vjernike i hodočasnike pozvao da mole za nova duhovna zvanja u ovoj mladoj biskupiji koja se sprema za proslavu desete obljetnice svoga utemeljnja iduće godine.

Po završetku misnoga slavlja radost zajedništva nastavljena je i oko obiteljskoga stola u prostorima župne kuće u Dapcima.