U utorak, 16. kolovoza 2022. godine u službu sjemenišnog duhovnika nastupio je vlč. Luka Premelč.

Istoga je dana u Uredu rektora pred preč. Matijom Pavlakovićem, rektorom Međubiskupijskog sjemeništa, a u prisutnosti vlč. Petra Mlakara, dosadašnjeg duhovnika i imenovanog župnika ‘in solidum’ u svetištu Predragocjene Krvi Kristove u Ludbregu, u skladu s kan. 381. Zakonika kanonskog prava, vlč. Premelč uveden u službu.

Na kraju primopredaje službe duhovnika u Međubiskupijskom sjemeništu u Zagrebu te potpisivanja primopredajnog zapisnika, prečasni Rektor je od srca zahvalio dosadašnjem duhovniku, vlč. Petru Mlakaru na savjesnom vršenju povjerene mu službe u trajanju od pet godina u već spomenutoj Ustanovi koja promiče duhovna zvanja i priprema za svećeništvo, a novom duhovniku te dosadašnjem odgojitelju u Sjemeništu, vlč. Luki Premelču, zaželio je blagoslovljen početak nove službe uz zagovor Marije, Majke Crkve i blaženog Alojzija kardinala Stepinca.