U prostorijama Međubiskupijskoga sjemeništa u Zagrebu na Šalati, u ponedjeljak, 07.studenoga ove godine, održao se prema planu i programu rada Sjemeništa susret odgojitelja sažupnicima sjemeništaraca.

Susret je započeo u 10.00 sati molitvom i pozdravom rektora sjemeništa, preč. Matije Pavlakovića koji je iznio i dnevni red susreta. Na samom početku pozdravio je okupljenih 23 župnika sa područja Zagrebačke crkvene pokrajine i Đakovačko-osječke nadbiskupije koja ima 5 sjemeništaraca u odgojno-obrazovnoj formaciji u Zagrebu. Predstavio je novi odgojiteljski tim koji je od ove školske i vjeronaučne godine započeo rad u sjemeništu te naglasio ciljeve rada sjemeništa u ovoj novoj školskoj godini koji će se ostvarivati u trostrukom smjeru: promocija sjemeništa, odnos sa Nadbiskupskom klasičnom gimnazijom i život u sjemeništu. Također je predstavio broj sjemeništaraca po nadbiskupijama (54) i godinama obrazovanja te iznio različite izazove s kojima se odgojiteljiu sjemeništu u odgojno-obrazovnom procesu susreću, kao i očekivanja koja odgojitelji imaju od župnika sjemništaraca za vrijeme ljetnih praznika kada su sjemeništarcima u svojim obiteljima. Također, potaknuo je župnike na tješnju povezanost sa roditeljima sjemeništaraca. Nakon uvodnog slova prečasnog Rektora, uslijedio je izvještaj o duhovnom životu u sjemeništu kojega je iznio duhovnik sjemeništa vlč. mr. Ivan Grbešić, svećenik Sisačke biskupije.

Pozdravivši okupljene župnike i čestitajući im što unutar svojih zajednica imaju sjemeništarca potakao ih je na molitvu za nova duhovna zvanja. Naglasio je kako je duhovni život u sjemeništu konstruiran na godišnjem, mjesečnom, tjednom i svagdanjem planu. Od godišnjih duhovnih vježbi, mjesečnih duhovnih obnova, vikenda u sjemeništu kojima se promovira život sjemenišne zajednice do svakodnevnih molitvenih točaka kojima se izgrađujeduhovni život dječaka u sjemeništu te posebnog karitativnog elementa kojim je sjemenište posebno ponosno, a odnosi se na rad sjemeništaraca u Jukićevoj ulici kod sestara Misionarki ljubavi Majke Terezije. Nakon izlaganja duhovnika uslijedio je nagovor vlč. mr. Jakova Rađe, novog povjerenika za promicanje kršćanskih poziva i pastorala duhovnih zvanja u zagrebačkoj nadbiskupiji, koji je progovorio na temu „Duhovno praćenje kandidata za svećeništvo“ naglašavajući kako sužupnici prvi pozvani biti duhovnici svojim sjemeništarcima. Također je dotaknuta tema koja je zapravo svrha duhovnika u današnjem životu Crkve te tko nije duhovnik. Progovorio je svećenicima i kako pronaći duhovnika i kakav odnos duhovnik treba imati sa osobom koju duhovno prati. Nakon kratke pauze uslijedio je izvještaj razrednih odgojitelja vlč. Gorana Bužaka, prefekta I. i II. godine te vlč. Josipa Đurina, prefekta III. i IV. godine o sjemeništarcima dajući naglasak na intelektualnom i moralnom razvoju dječaka koji su im povjereni te problemima s kojima se susreću u procesu odgajanja sjemeništaraca.

Prije Molitve Srednjega časa u sjemenišnoj kapeli, uslijedila je i plodonosna rasparava te zajedničko promišljanje o unapređivanju odnosa župnici sjemeništaraca-odgojitelji u sjemeništu. Dogovoreno je da se izraditi i upitnik za svećenike koji će biti vezan uz pitanje koja su očekivanja župnika sjemeništaraca od i prema sjemeništu te su župnici pristali da svaki mjesec barem jedan župnik sjemeništaraca dođe u sjemenište imati sv. Misu i posvjedočiti o svome duhovnom pozivu. Susret je završio zajedničkim objedom sudionika i susretom sa sjemeništarcima od 14.00 sati.