U petak i subotu 18. i 19. rujna 2020. godine održana je u sjemeništu prva duhovna obnova u novoj sjemenišnoj godini. Voditeljica duhovne obnove bila je časna sestra Ksenija Leko, provincijalna glavarica Hrvatske provincije uršulinki Rimske unije.

Kao osnovnu nit vodilju duhovne obnove sestra Ksenija odabrala je citat iz Prve poslanice Solunjanima: „U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu(1 Sol 5, 18). Iz svog osobnog životnog iskustva, kao i na temelju duhovne literature koju je citirala, voditeljica je istaknula vrijednost zahvaljivanja Bogu i to ne samo za pozitivna životna iskustva, nego i za ona teška i negativna. Naime, kada čovjek Bogu zahvali i za probleme s kojima se susreće, time zauzima i učvršćuje stav pouzdanja, da Bog i teškoće može okrenuti na dobro i kroz nevolje se proslaviti. Sjemeništarci su imali prilike čuti nekoliko primjera iz života kada su stvari krenule na bolje tek kada su vjernici počeli zahvaljivati Bogu na teškoćama s kojima su se susreli. Sestra ih je potaknula da isprobaju tu „metodu“ zahvaljivanja, osobito u slavlju euharistije, koja je najuzvišenija molitva hvale, unoseći u nju svoje teškoće, kako bi Krist sve to prilikom pretvorbe „apsorbirao“ i pretvorio u nešto sveto.

Posebno zanimljiv bio je nagovor o čovjeku kao slici Božjoj. Naime, kao što se događa sa slikama, da s vremenom izblijede i potrebno je restaurirati ih, tako se događa i sa čovjekovom dušom, koja zbog raznih okolnosti života i ljudske slabosti i grijeha s vremenom izgubi svoj prvotni sjaj i potrebno je restaurirati je. Restauracija je skup zahvat, no Restaurator ljudske duše je Bog Stvoritelj, a cijena naše restauracije je već podmirena na Kristovom Križu. Sve je već plaćeno, a na nama je da pristupimo toj duhovnoj restauraciji kroz molitvu, slavlje svetih sakramenata, razmatranje Svetog pisma, te kroz nastojanje da živimo u ljubavi, poštujući sebe i druge kao neizmjerno vrijednu sliku Božju.

U sklopu duhovne obnove sjemeništarci su pristupili sakramentu Pomirenja i euharistijskim slavljima koje su predslavili rektor i duhovnik sjemeništa, pogledali prigodan film „Posljednji poklon“ te sudjelovali u euharistijskom klanjanju, izmjenjujući se kroz čitavu noć pred Presvetim.

Ohrabreni i ojačani ovom duhovnom obnovom sjemeništarci zajedno sa svojim odgojiteljima nastavljaju svoj put nasljedovanja Isusa Krista u „čudnovatoj“ novoj sjemenišnoj i školskoj godini.